Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 46 387 41 398 42 434 41 231
Rörelseresultat (tkr) 6 937 8 122 11 718 8 367
Årets resultat (tkr) - - - 31
Summa eget kapital (tkr) 67 899 62 718 56 614 47 707
Rörelsemarginal % 15 19.6 27.6 20.3
Avk. eget kapital % 7.9 10.2 17.1 11.4
Soliditet % 37.1 33.6 29.9 31.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -