Företagets verksamhet

Bolaget skall efter förvärvande av fastighet i Lunds stad inrätta lokaler för Fabriks- och hantverksföreningen i Lund och andra föreningar eller sällskap ävensom privatbostäder, allt till uthyrning.