Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 654 5 632 4 935 4 875
Rörelseresultat (tkr) 1 677 1 553 -3 091 7 513
Årets resultat (tkr) 1 104 912 -1 994 4 452
Summa eget kapital (tkr) 10 986 9 882 8 969 12 257
Rörelsemarginal % 29.7 27.6 -62.6 154.1
Avk. eget kapital % 10.6 9.7 -31 61.2
Soliditet % 18 17.3 15.8 20
Omsättning/anställd (tkr) 1 885 1 408 1 234 1 219
Resultat/anställd (tkr) 559 388 -773 1 878
Lön/anställd (tkr) 349 362 423 374