Analys

Omsättning

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund Fastighetsaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 82231 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 29.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%.

Antal anställda

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.03.

Soliditet

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 3%.

Värderating

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.