Koncern

KoncernInfo 2018-12 2017-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 816 1 828 180 198
Nettoomsättning (tkr) 1 813 944 1 988 279 271 979 277 275
Rörelseresultat (tkr) -205 763 32 303 24 680 26 384
Årets resultat (tkr) -204 611 22 632 17 686 18 900
Summa eget kapital (tkr) 90 709 290 268 62 234 52 752
Rörelsemarginal % -11.3 1.6 9.1 9.5
Avk. eget kapital % -106.1 12.8 30.8 40.2
Soliditet % 12.2 29.8 46 40.3
Omsättning/anställd (tkr) 999 1 088 1 511 1 400
Resultat/anställd (tkr) -113 18 137 133
Lön/anställd (tkr) 592 596 525 535