Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 560 730 828 797
Nettoomsättning (tkr) 1 394 160 1 261 760 1 345 398 1 401 652
Rörelseresultat (tkr) 204 452 15 006 -167 005 -81 461
Årets resultat (tkr) 174 679 5 534 -107 856 -48 368
Summa eget kapital (tkr) 1 223 053 244 587 238 751 49 829
Rörelsemarginal % 14.7 1.2 -12.4 -5.8
Avk. eget kapital % 25.1 2.4 -85.4 -91.7
Soliditet % 70.4 30.6 32.2 8.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 490 1 728 1 625 1 759
Resultat/anställd (tkr) 365 21 -202 -102
Lön/anställd (tkr) 729 718 702 684