Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 881 2 562 3 052 3 162
Rörelseresultat (tkr) 45 -43 23 62
Årets resultat (tkr) 34 -57 12 54
Summa eget kapital (tkr) 419 385 142 130
Rörelsemarginal % 1.6 -1.7 0.8 2
Avk. eget kapital % 8.5 -21.6 8.8 52.4
Soliditet % 15.9 15.8 5.5 4.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 441 1 281 1 526 1 581
Resultat/anställd (tkr) 23 -22 12 31
Lön/anställd (tkr) 424 332 348 354