Analys

Omsättning

Aktiebolaget 3127 Alfhem har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 109779 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget 3127 Alfhem har det senaste året en rörelsemarginal på 1.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%.

Antal anställda

Aktiebolaget 3127 Alfhem har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.03.

Soliditet

Aktiebolaget 3127 Alfhem har under det senaste året en soliditet på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 3%.

Värderating

Aktiebolaget 3127 Alfhem har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.