Företagets verksamhet

Bolaget skall idka köp, försäljning och förvaltning av värdepapper.