Koncern

KoncernInfo 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 10 9 13 13
Nettoomsättning (tkr) 25 805 28 097 30 398 30 903
Rörelseresultat (tkr) -457 435 17 412
Årets resultat (tkr) -766 136 -1 094 -402
Summa eget kapital (tkr) -140 627 491 1 585
Rörelsemarginal % -1.8 1.5 0.1 1.3
Avk. eget kapital % -314.6 24.2 -105.3 -22.5
Soliditet % -1.1 5.2 3.6 10.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 581 3 122 2 338 2 377
Resultat/anställd (tkr) -46 48 1 32
Lön/anställd (tkr) 414 490 416 341