Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 20 105 460 60
Rörelseresultat (tkr) 3 279 14 204 603 9
Årets resultat (tkr) 3 413 14 213 514 11
Summa eget kapital (tkr) 15 448 14 263 575 61
Rörelsemarginal % 16 395 13 527.6 131.1 15
Avk. eget kapital % 23.1 191.6 161.6 19.8
Soliditet % 99.3 99.2 84.6 61
Omsättning/anställd (tkr) 20 105 460 60
Resultat/anställd (tkr) 3 279 14 204 603 9
Lön/anställd (tkr) 13 11 12 1