Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangrörelse och även därmed förenlig verksamhet med rätt att även bedriva sådan verksamhet genom dotterbolag.