Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 35 116 33 342 20 223 21 383
Rörelseresultat (tkr) 1 297 39 513 11 734 13 607
Årets resultat (tkr) 20 901 2 608 8 485 1 798
Summa eget kapital (tkr) 41 688 24 826 30 094 21 609
Rörelsemarginal % 3.7 118.5 58 63.6
Avk. eget kapital % -29.2 110.9 15.2 54.9
Soliditet % 6.9 4.1 6.7 6.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -