Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 630 652 673 655
Nettoomsättning (tkr) 3 615 525 3 472 887 3 632 201 3 446 712
Rörelseresultat (tkr) 224 909 242 709 168 313 139 885
Årets resultat (tkr) 168 735 170 860 115 941 102 129
Summa eget kapital (tkr) 376 425 446 036 266 909 248 472
Rörelsemarginal % 6.2 7 4.6 4.1
Avk. eget kapital % 43.9 50.3 49.8 38
Soliditet % 30.6 36.2 25.5 26.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 739 5 327 5 397 5 262
Resultat/anställd (tkr) 357 372 250 214
Lön/anställd (tkr) 776 761 736 233