Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 40 58 61 59
Nettoomsättning (tkr) 47 302 66 364 74 366 64 810
Rörelseresultat (tkr) -227 -30 -7 657 -3 729
Årets resultat (tkr) 435 697 181 226
Summa eget kapital (tkr) 31 539 31 710 31 697 32 272
Rörelsemarginal % -0.5 0 -10.3 -5.8
Avk. eget kapital % -0.5 0 -23.4 -10.9
Soliditet % 84.7 81.5 74.4 73.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 183 1 144 1 219 1 098
Resultat/anställd (tkr) -6 -1 -126 -63
Lön/anställd (tkr) 371 454 483 461