Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 585 199 218 235
Rörelseresultat (tkr) 2 10 30 28
Årets resultat (tkr) 25 5 17 16
Summa eget kapital (tkr) 1 272 1 272 1 264 1 240
Rörelsemarginal % 0.3 5 13.8 11.9
Avk. eget kapital % 0.1 0.6 1.9 1.5
Soliditet % 79.9 87.2 87 86.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -