Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 133 138 147 148
Nettoomsättning (tkr) 10 358 45 972 57 167 67 185
Rörelseresultat (tkr) -76 934 -118 547 -121 640 -116 976
Årets resultat (tkr) -144 -336 -398 -237
Summa eget kapital (tkr) 39 235 28 676 26 086 27 025
Rörelsemarginal % -742.7 -257.9 -212.8 -174.1
Avk. eget kapital % -234.8 -436.6 -458.8 -451.1
Soliditet % 22.3 14.8 13.3 13.5
Omsättning/anställd (tkr) 78 333 389 454
Resultat/anställd (tkr) -578 -859 -827 -790
Lön/anställd (tkr) 695 659 664 656