Analys

Omsättning

Malmö Live Konserthus AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 21%. 81578 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malmö Live Konserthus AB har det senaste året en rörelsemarginal på -742.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%.

Antal anställda

Malmö Live Konserthus AB har under det senaste året 138 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.21.

Soliditet

Malmö Live Konserthus AB har under det senaste året en soliditet på 13.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 21%.

Värderating

Malmö Live Konserthus AB har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.