Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva uthyrning av fast egendom, maskiner och fordon, att driva skogs- och jordbruk samt bedriva annan förenlig verksamhet.