Företagsinformation 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 16 009 16 177 9 576 8 343
Rörelseresultat (tkr) -442 -11 382 -13 836 -4 712
Årets resultat (tkr) 1 147 755 912 603
Summa eget kapital (tkr) 67 153 67 689 68 195 66 895
Rörelsemarginal % -2.8 -70.4 -144.5 -56.5
Avk. eget kapital % -1.7 -18.4 -21.9 -8.4
Soliditet % 35.4 35.3 44 42.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -