Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av formsprutade plastvaror jämte annan därmed förenlig verksamhet.