Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 53 37 35 35
Nettoomsättning (tkr) 94 074 75 151 76 842 76 748
Rörelseresultat (tkr) 7 537 1 169 1 406 806
Årets resultat (tkr) 0 -21 0 -12
Summa eget kapital (tkr) 18 829 16 447 15 675 15 675
Rörelsemarginal % 8 1.6 1.8 1.1
Avk. eget kapital % 38.2 4.8 7.8 6.9
Soliditet % 33.9 44.1 40.1 33.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 775 2 031 2 195 2 193
Resultat/anställd (tkr) 142 32 40 23
Lön/anställd (tkr) - - - -