Företagets verksamhet

Bolaget skall efter inköp av andelar i Karlsöarna eller någon av desamma och beredande av uteslutande dispositionsrätt till jakten å samma öar, skydda jakten och djurlivet där städes, så att däri- genom dels de sjöfågelarter, i synnerhet ejder, gravgås, tordmull och grissla, vilka där trivas, må kunna föröka sig och bliva före- mål för en förnuftig duntäkt och jakt, dels att jakt å annat vilt måtte kunna med fördel och nöje för aktieägarna bedrivas. Bolaget är naturvårdsförvaltare för naturreservatet Stora Karlsö och håller detta tillgängligt för allmänheten.