Företagsinformation 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 4 2 4 6
Nettoomsättning (tkr) 2 658 74 3 056 5 212
Rörelseresultat (tkr) 461 -871 579 -883
Årets resultat (tkr) 667 2 593 2
Summa eget kapital (tkr) 9 721 8 840 9 204 8 479
Rörelsemarginal % 17.3 -1 177 18.9 -16.9
Avk. eget kapital % 9.5 -4 8.2 -6.9
Soliditet % 46.4 44.9 47.8 44.3
Omsättning/anställd (tkr) 665 37 764 869
Resultat/anställd (tkr) 115 -436 145 -147
Lön/anställd (tkr) 324 318 386 424