Analys

Omsättning

Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3492%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 25%. 3837 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%.

Antal anställda

Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.25.

Soliditet

Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%.

Värderating

Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.