Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva filmproduktions- och filmdistributionsverksamhet och därmed förenlig rörelse med rätt för bolaget att vara delägare i andra företag.