Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 49 51 62 53
Nettoomsättning (tkr) 473 075 487 080 540 413 464 291
Rörelseresultat (tkr) -276 591 -83 166 -33 686 -29 127
Årets resultat (tkr) -110 134 -70 699 -13 267 -15 867
Summa eget kapital (tkr) 938 360 1 048 494 381 620 386 289
Rörelsemarginal % -58.5 -17.1 -6.2 -6.3
Avk. eget kapital % -29 -9.9 -8.7 -9.3
Soliditet % 63.9 83.6 34.7 45.1
Omsättning/anställd (tkr) 9 655 9 551 8 716 8 760
Resultat/anställd (tkr) -5 645 -1 631 -543 -550
Lön/anställd (tkr) 1 240 2 314 1 164 1 283