Företagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom delägarskap i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av förpackningar av olika material samt att bedriva verksamhet inom återvinningsområdet.