Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 97 85 0 0
Rörelseresultat (tkr) 1 627 -1 343 1 052 000 1 000
Årets resultat (tkr) 87 760 55 411 1 065 000 44 000
Summa eget kapital (tkr) 2 566 049 2 474 319 2 420 254 1 325 812
Rörelsemarginal % 1 677.3 -1 580 0 0
Avk. eget kapital % 0.6 0.2 56.8 -1.2
Soliditet % 95.7 95.9 95.9 90.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -