Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med råvaror inom främst branscherna metaller och legeringar samt därmed förenlig verksamhet.