Styrelse

Namn Befattning
Gustav Christian Allerth (f. 1983) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Anders Vilhelm Nilsson (f. 1961) Styrelseledamot, Ordförande
Tatiana Nilsson (f. 1971) Styrelsesuppleant
Magnus Fjellman (f. 1978) Huvudansvarig revisor