Koncern

KoncernInfo 2008-12
Antal anställda 17
Nettoomsättning (tkr) 284 548
Rörelseresultat (tkr) -2 310
Årets resultat (tkr) -3 409
Summa eget kapital (tkr) 13 102
Rörelsemarginal % -0.8
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 19.1
Omsättning/anställd (tkr) 16 738
Resultat/anställd (tkr) -136
Lön/anställd (tkr) 321