Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 15 493 14 831 20 353 28 873
Rörelseresultat (tkr) -468 57 445 281
Årets resultat (tkr) -84 39 293 458
Summa eget kapital (tkr) 2 530 5 021 4 929 4 482
Rörelsemarginal % -3 0.4 2.2 1
Avk. eget kapital % -7.8 1.9 9.3 6.1
Soliditet % 35.7 53.1 68.2 81.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 164 7 416 10 177 14 437
Resultat/anställd (tkr) -156 29 223 141
Lön/anställd (tkr) 738 974 1 204 969