Analys

Omsättning

Kominox International AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. 108765 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kominox International AB har det senaste året en rörelsemarginal på -3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

Kominox International AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.07.

Soliditet

Kominox International AB har under det senaste året en soliditet på 68.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 7%.

Värderating

Kominox International AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.