Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utgiva dagstidningar samt annan med mediebranschen förenlig verksamhet.