Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 295 475 -181 2 826 2 826
Årets resultat (tkr) 295 556 -81 2 938 2 854
Summa eget kapital (tkr) 515 236 219 680 219 761 219 323
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 80.4 0 1.3 1.3
Soliditet % 100 99.2 98.1 98.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -