Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 57 84 95 103
Nettoomsättning (tkr) 98 342 140 829 156 820 160 415
Rörelseresultat (tkr) 30 182 28 697 -8 161 -1 189
Årets resultat (tkr) 30 264 27 001 -8 907 -2 830
Summa eget kapital (tkr) 69 485 39 222 24 708 33 615
Rörelsemarginal % 30.7 20.4 -5.2 -0.7
Avk. eget kapital % 55.7 84.5 -30.5 -8.2
Soliditet % 40.5 20.8 13.5 18.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 725 1 677 1 651 1 557
Resultat/anställd (tkr) 530 342 -86 -12
Lön/anställd (tkr) 701 711 666 631