Analys

Omsättning

Gertrud Fastigheter AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. 82231 företag i länet.

Rörelsemarginal

Gertrud Fastigheter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 30.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%.

Antal anställda

Gertrud Fastigheter AB har under det senaste året 82 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.12.

Soliditet

Gertrud Fastigheter AB har under det senaste året en soliditet på 25.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 12%.

Värderating

Gertrud Fastigheter AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.