Koncern

KoncernInfo 2013-12 2012-12 2012-06 2011-12
Antal anställda 5 3 0 3
Nettoomsättning (tkr) 25 541 000 29 116 000 0 27 544 000
Rörelseresultat (tkr) 6 191 000 5 502 000 0 3 773 000
Årets resultat (tkr) 4 827 000 4 100 000 - 2 781 000
Summa eget kapital (tkr) 35 288 000 33 965 000 0 34 116 000
Rörelsemarginal % 24.2 18.9 0 0
Avk. eget kapital % 13.9 0 0 0
Soliditet % 4.1 4.1 0 4.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 108 200 9 705 333 - 9 181 333
Resultat/anställd (tkr) 1 238 200 1 834 000 - 1 257 667
Lön/anställd (tkr) 800 1 333 - 333