Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 12 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 16 462 000 17 594 000 17 338 000 16 148 000
Rörelseresultat (tkr) 12 269 000 11 488 000 12 663 000 12 789 000
Årets resultat (tkr) 9 801 000 9 029 000 9 953 000 10 326 000
Summa eget kapital (tkr) 46 192 000 46 105 000 46 169 000 46 169 000
Rörelsemarginal % 74.5 65.3 73 79.2
Avk. eget kapital % 21.2 19.6 21.6 21.5
Soliditet % 40.6 39 40.2 43.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 371 833 2 199 250 2 167 250 2 018 500
Resultat/anställd (tkr) 1 022 417 1 436 000 1 582 875 1 598 625
Lön/anställd (tkr) 1 125 1 400 1 475 1 375