Analys

Omsättning

Swedbank Hypotek AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 26%. 230205 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swedbank Hypotek AB har det senaste året en rörelsemarginal på 74.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 26%.

Antal anställda

Swedbank Hypotek AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.26.

Soliditet

Swedbank Hypotek AB har under det senaste året en soliditet på 40.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%.

Värderating

Swedbank Hypotek AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.