Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är - att äga och förvalta aktier i andra bolag verksamma inom branscherna växtodling, animalieproduktion, skogsbruk och livsmedel - att bedriva informations-, utrednings-, rådgivnings- och konsultverksamhet samt köpa och sälja tekniska, ekonomiska och andra tjänster i samband därmed - samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.