Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.