Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 878 826 556 1 478
Rörelseresultat (tkr) -170 -39 -364 24
Årets resultat (tkr) 148 96 8 10
Summa eget kapital (tkr) 946 798 702 694
Rörelsemarginal % -19.4 -4.7 -65.5 1.6
Avk. eget kapital % -21.6 -13.9 -55.2 1.6
Soliditet % 24.2 26.1 26.4 29.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -