Koncern

KoncernInfo 2014-09 2003-09 2002-09 2001-09
Antal anställda 345 1 679 1 288 1 442
Nettoomsättning (tkr) 667 511 096 3 513 305 2 660 343 3 463 405
Rörelseresultat (tkr) 62 444 586 162 286 54 238 115 449
Årets resultat (tkr) 50 119 020 120 552 -34 112 89 496
Summa eget kapital (tkr) 287 293 360 520 548 330 146 408 038
Rörelsemarginal % 9.4 4.6 2 3.3
Avk. eget kapital % 34.8 28.3 20.5 0
Soliditet % 29.5 24 26.3 25.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 934 815 2 092 2 065 2 402
Resultat/anställd (tkr) 180 999 97 42 80
Lön/anställd (tkr) 628 492 579 600 535