Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 955 972 1 062 1 090
Nettoomsättning (tkr) 3 143 129 3 189 545 3 687 512 3 549 219
Rörelseresultat (tkr) 90 295 28 545 60 498 881 662
Årets resultat (tkr) 109 734 17 871 42 572 855 430
Summa eget kapital (tkr) 574 267 497 689 522 390 1 334 818
Rörelsemarginal % 2.9 0.9 1.6 24.8
Avk. eget kapital % 20.5 3.5 4.6 84.3
Soliditet % 39.4 38 36.6 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 291 3 281 3 472 3 256
Resultat/anställd (tkr) 95 29 57 809
Lön/anställd (tkr) 946 972 978 940