Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att uteslutande driva advokatverksamhet.