Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 596 430 586 559
Rörelseresultat (tkr) 121 -108 382 -368
Årets resultat (tkr) 123 1 416 -155
Summa eget kapital (tkr) 1 138 1 158 1 424 1 312
Rörelsemarginal % 20.3 -25.1 65.2 -65.8
Avk. eget kapital % 14.3 -6.9 31 -27
Soliditet % 73.9 79.4 90.1 69.4
Omsättning/anställd (tkr) 596 430 586 559
Resultat/anställd (tkr) 121 -108 382 -368
Lön/anställd (tkr) 258 313 21 719