Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och marknadsföring av metallvaror, samt att äga och förvalta fastigheter.