Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 134 1 289 1 270
Rörelseresultat (tkr) -40 -127 15 946 46
Årets resultat (tkr) -53 -7 -1 599 46
Summa eget kapital (tkr) 4 264 9 077 10 315 10 683
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.8 2 139.4 0.4
Soliditet % 99.9 89.9 48.2 77.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -